participatie

Ik help professionals die werken aan vernieuwing van de stad aan een stevig fundament.  Dit doe ik met de verhalen van degenen die de verandering moeten gaan dragen, de gebruikers – werknemers, bewoners, omwonenden.  In een  ‘buurtverhaal’ voor de opdrachtgever benoem ik de kansen en bedreigingen van de vernieuwingsplannen vanuit het perspectief van de bewoners en andere betrokkenen.

werkwijze

Met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in of rond het gebied ga ik persoonlijk en open in gesprek.  Het kan gaan over hun buurt, hun werk hun leven en – natuurlijk – ook over de vernieuwingsplannen.

Met mijn gesprekspartners onderzoek ik de verschillende kanten van die vernieuwing; de kansen én de bedreigingen. Ik luister naar hun verhaal en vraag hierop door. Ik stel vragen  over wat  me opvalt als ik door de wijk wandel.  En ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden voor initiatieven en ideeën van mensen die wonen en werken in de buurt.

waarom ik?

Omdat ik me open stel voor het verhaal van bewoners en gebruikers en altijd constructief blijf versterk ik het draagvlak voor de voorgenomen ontwikkeling.  Als het even kan boor ik enthousiasme aan, en elan om verbinding te maken met die vernieuwing.

Neem contact met me op!

7 + 8 =