Over mij

Ik ben Judith de Jong, sociaal geograaf, overtuigd stedeling en liefhebber van reizen.

Mijn eerste baan na de afronding van mijn studie was extern deskundige IJ-oevers bij het wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.  Daar heb ik ervaren hoe verschillend de werelden van de plannenmakers en de bewoners zijn en hoe moeilijk het is die te verbinden.
De bewonersparticipatie heeft daar wél iets opgeleverd. Nu de Houthavens – eindelijk,  30 jaar later –  worden bebouwd is de drukke Spaarndammerdijk voor een groot  deel ondertunneld.  Dit betekent rust én een mooie verbinding van  de nieuwe met de oude buurt.

Dynamiek

Deze dynamiek – de strijd om de stad –  blijft mij fascineren. Of het nu gaat om het vastleggen van de bestaande stedelijke structuur in een bestemmingsplan, de bouw van nieuwe woningen of het hergebruik van oude gebouwen, altijd zijn er belangentegenstellingen en moet een afweging worden gemaakt.

Vernieuwing

Vernieuwing en participatie zijn de rode draad in mijn loopbaan. In mijn werk bij een onderzoeksbureau, de gemeente Amsterdam, een woningbouwvereniging en een kenniscentrum voor  experimenten in de volkshuisvesting heb ik bij verschillende partijen in de keuken mogen kijken.

Ik ben steeds verder opgeschoven richting het sociale domein. Buurtbeheerbedrijven, wijkregisseurs, een integrale aanpak tot achter de voordeur en ‘Het Kan Wél’ zijn sleutelwoorden voor mijn werk in het begin van deze eeuw.

Eigen Kracht

Het gaat mij uiteindelijk vooral om de mensen in de stad. Met name de mensen die heel hard moeten knokken om hun hoofd boven water te houden. Ik heb een voorliefde voor diegenen die het heft in eigen hand nemen en zich – op eigen kracht en met steun van lotgenoten – ontworstelen aan een situatie waar zij niet langer in willen zitten. Dit komt onder andere tot uiting in het werk dat ik sinds 2012 doe voor de stichting Wikistad.