Onderzoek & advies

Heb jij de opdracht om lokale samenwerking in jouw stadsdeel  te organiseren of faciliteren? Denk bijvoorbeeld aan een zorgcoöperatie, buurtkamers of een buurtonderneming waar zzp-ers en vrijwilligers samenwerken. Dan weet je dat het vaak knelt en schuurt. Partijen verlaten niet zomaar posities en standpunten die ze soms al lange tijd innemen. Nieuwkomers weten zich niet altijd helder te positioneren. Soms ontbreekt het aan oog en begrip voor de positie van de andere partij.

Maar bij mij ben je aan het goede adres.

Is het haalbaar, klopt het, werkt het?

Ik ga op zoek naar de juiste vorm van samenwerking. Om die te vinden ga ik in gesprek met de direct betrokkenen en onderzoek welke betekenis het project en de samenwerking voor hen hebben. Wat brengt het hen – of wat zou het kunnen brengen – en wat kost het, zowel materieel als immaterieel?  Waar nodig doe ik ook deskresearch.

resultaat

Zo leg ik de basis voor het samenwerkingsmodel dat ik met hen ga onderzoeken en eventueel ook implementeren. In een rapportage voor de opdrachtgever benoem ik vanuit de dagelijkse praktijk de kansen en bedreigingen van de samenwerking. Daarbij geef ik een praktisch advies over de manier waarop de samenwerking kan worden georganiseerd en gefaciliteerd. Dan gaat het om de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de financiering en eventueel ook de juridische vormgeving.

Neem contact met me op!

10 + 12 =